AndroidNovinkySmartphony

Jak funguje Motion Sense na smartphonu Pixel 4?

Motion Sense
Motion Sense nová funkce od Google

Jednou z nejzajímavějších funkcí nového smartphonu Pixel 4 je jeho radar. Soli radar je umístěny přesně napravo od reproduktoru sluchátka. Tento radar vytváří kolem sebe jakési pole, které dokáže detekovat pohyb. Pojďme si tedy projít různé funkce Motion Sense, které radar umožňuje provádět.

Co je to Motion Sense?

Motion Sense je název pro radar od Google, který slouží ke snímáním prvků. Do nabídky Motion Sense se dostanete přes Nastavení > Systém > Motion Sense. Sekce je rozdělená na dvě části:

  • Rychlé gesta – přeskakování písní, ztišení upozornění
  • Ambient Display – zobrazení displeje, pokud jste poblíž

Každá funkce může být aktivována nebo deaktivována samostatně a nachází se zde také přepínač, kterým můžete úplně vypnout nebo zapnout radar. Mějte také na paměti, že pokud je Vás Pixel 4 v režimu úspory baterie nebo v režimu letadlo, tak nebude fungovat.

Přeskakování písní

Tato funkce je docela srozumitelná. Pokud máte tuto funkci povolenou, stačí před radarovým senzorem pohnout rukou zleva doprava nebo zprava doleva a přeskočit tak skladbu nebo zapnout tu předchozí. Tato funkce funguje nejen ve Vaší hudební aplikaci, ale v celém softwaru Pixel. Pokud byste chtěli, taksi můžete změnit i směr gesta.

Nezáleží na tom, jak budete před senzorem držet ruku. Jediné co stačí je to, abyste měli ruku v dosahu senzoru.

Ztišení upozornění

Tohle by možná mohla být ta nejlepší funkci Motion Sense (Google říká, že funkcí přidá časem více). Jedná se vlastně o funkci, kterou můžete použít jak pro snížení hlasitosti, tak pro ztišení telefonu. Radar v tomto případě detekuje, kdy se Vaše ruka blíží k telefonu a snižuje hlasitost alarmu nebo telefonního hovoru.

U této funkce můžete použít stejné gesto, jako byste chtěli přeskočit skladbu. Pokud se alarm vypne, jednoduše zamáváte rukou a odložíte si tak budík o 10 minut později. Pokud budík zhasne, můžete jej úplně umlčet pomocí gesta přeskočení skladeb. Stejné gesto umlčí příchozí hovor, ale tímto způsobem ho nemůžete odmítnout, pouze ztišit.

Dosah pro kontrolu telefonu

Dosah pro kontrolu telefonu je také skvělá funkce. Stejně jako ve výše uvedeném příkladu, radar používá detekci, kdy se Vaše ruka dostane do dosahu telefonu a rozsvítí obrazovku a zobrazí čas a oznámení. Aktivuje však i dvě infračervené kamery pro odemykání obličeje, což má za následek mnohem rychlejší odblokování obličejem.

Je zajímavé, že radar Soli dokáže rozlišit mezi rukou nataženou po telefonu a máváním gesty, jako je uvedeno v příkladech výše.

Zobrazení displeje, když jste poblíž

Zobrazení displeje, pokud jste poblíž, lze použít pouze tehdy, pokud máte povoleno vždy zapnutí displeje. Je-li tato funkce Motion Sense povolena, Pixel 4 aktivuje displej pouze, když jste poblíž. Výsledkem je lepší životnost baterie než pouhé používání vždy zapnutého displeje. Jediným problémem je, že se obrazovka rozsvítí vždy, když jste blízko, což může být omylem považováno za příchozí oznámení.

Comment here